Archiv

Unser Vereinslied

Veröffentlicht am

Vereinslied des Sportvereins „Heidekraut“ (Anton Heller) 1. Jungens up de Beene, strengt ju kräftig an, de gewinnt alleene, de sück rögen kann. Drum is upgebaut Sportverein Heidekraut. 2. Nich met fremden Waffen schaffet wi us Schutz, wat us Gott geschaffen, dat is use Trutz. Drum haut den Fußball, haut, Sportverein Heidekraut. 3. Sind wi us […]